سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید مرادی – دانشگاه تهران – شرکت خاک و سنگ
محمدمهدی قندهار – شرکت خاک و سنگ

چکیده:

از آنجا که سازه های مختلفی همچون سدها و تونلها در توده های سنگی بنا می گردند، شناخت خصوصیات توده سنگ در طراحی سازه ها از اهمیت بالائی برخوردار است. یکی از این خصوصیات مقاومت برشی است که تابعی از میزان چسبندگی و اصطاک داخلی بین ذرات توده سنگ می باشد. آزمایش برش مستقیم یکی از مهمترین روشهایی است که این پارامترها را تعیین مینماید. آزمایش برش مستقیم زاویه دار برای اولین بار در ایران توسط متخصصات ایرانی در شرکت خاک و سنگ انجام گرفته است. این آزمایش بر روی لایه بندی پی سد گتوند به منظور ارزیابی میزان حداکثر مقاومت برشی و مقاومت برشی ماندگار در گالری الف جناح راست انجام شده است. میزان چسندگی و اصطکاک داخلی (C,) در توده سنگ تعیین و ارزیابی شده است. همچنین مقایسه ای میان دو نوع آزمایش زاویه دار و افقی صورت گرفته است.