سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامحسین پورتقی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیع ا …
حامد صادقی علوی – رئیس دایره ایمنی مجتمع صنعتی شهید کریمی، مدیریت ایمنی ، بهداشت و بهدا

چکیده:

برای دستیابی به توانایی استفاده بهینه از منابع ، بعنوان اساسی ترین گام درراه توسعه لازمست درجهت تطابق انسان کار و محیط کاریش کوشید . به بیان دیگر وضعیت و حالت بدن فرد درهنگام انجام یک کارمعین براساس رابطه میان ابعاد بدن وی و اندازه های وسایل گونا گون موجود د رمحل انجام کارتعیین میشود . این ارتباط بحدی است که وضعیت بدن به تعداد و ماهیت
روابط موجود بین شخص و فضای کار بستگی دارد . این رابطه می تواند فیزیکی یا بصری باشد . اگر تطابق ابعادی و عملکردی موجود نامناسب باشد ممکن است پیامد های کوتاه مدت و یا بلند
مدت آن روی افراد بسیار شدید و نامطلوب باشد . این امر درطراحی و ساخت سازه های نظامی و تسلیحات از حساسیت ویژه ای برخوردار است .
برهمین اساس توجه به میزان تطابق پرسنل با وسایل درطراحی ؤ ساخت و مخصوصا خرید تجهیزات و ماشین آلات نظامی استراتژیک بخصوص هواپیما و تانک و سلاح انفرادی از اهمیت بیشتری برخوردار است .
دراین طرح سعی شده ،با مقایسه نتایج ارزیابی آنتروپومتری پرسنل سپاه و جوامع مشابه درسایر کشورها ، بخصوص کشورهای تامین کننده تسلیحات مورد نیاز کشور ، روابط مورد نیاز
جهت اتخاذ راهکارهای اصلاحی درراه تطابق مصنوعات وارداتی با کاربر ایرانی ، تدوین گر دد .