سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحیم آورند – رئیس گروه مطالعات سدهای حوضه کاروون
کاظم حمادی – مدیریت دفتر ژئوماتیک سازمان آب و برق خوزستان
حسن تراب پوده – هیئت علمی دانشگاه خرم آباد

چکیده:

از آنجا که نتایج حاصل از مدلها در تصمیم گیریها و طرحهای منابع آب و خاک و همچنین مسایل مربوط به سیل و امثال آن کاربرد فراوانی دارد،همواره درجه اعتبار وصحت انها مورد سوال است. در این تحقیق از نرم افزار HEC-HMS که جدیدترین نرم افزار گروه مهندسین ارتش امریکا است که در زمینه شبیه سازی رواناب – بارندگی و هیدرولوژیکی سیل جایگزین نرم افزار HEC-1 شده است و WMS که یک نرم افزار جامع جهت انجام آنالیزهای هیدرولوژیکی است، استفاده شده اس. نرم افزار WMS با استفاده از نقشه های رقومی محاسبات مربوط به فیزیوگرافی حوضه را انجام می دهد. در این نرم افزار کلیه محاسبات و خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه با معرفی نقطه خروجی حوزه و دادن نقشه های مربوطه به نرم افزار به آسانی قابل انجام می باشد . در این مطالعه پس از اینکه پارامترهای تلفات و هیدروگراف واحد کالیبره شدند با استفاده از داده های بارش ورواناب تحلیل شده عملیات پیش بینی و صحت سنجی انجام گرفت و هیدروگراف های سیلابهای با دوره برگشتهای ۲ تا ۱۰۰۰ ساله از نتایج تحلیل با هیدروگرافهای محاسباتی مدل مقایسه گردید که طبق محاسبات انجام شده در روش scsتطابق بهتری نسبت به روشهای دیگر نشان داد. همچنین با نرم افزار سنجش از دور WMS نیز سیلابهای تحلیل شده ارزیابی گردیدند. ارزیابی های انجامشده نشان داد که نتایج محاسبات مدل WMS , HEC-HMS خیلی نزدیک به هم هستند.