سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید بختیاری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف
نازلی مسگری عباسی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف
تورج محمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه تحقیقاتی ف

چکیده:

در این تحقیق تعدادی آزمایش اسمز معکوس (Reverse Osmosis, RO) با استفاده از غشاء پلی آمید و خوراک محلول آبی سولفات مس هفت آبه به منظور تعیین اثر پارامترهای عملیاتی فشار، سرعت، دما و غلظت ورودی خوراک بر روی فلاکس جریان عبور کننده از غشاء انجام شده است. با توجه به محدودیتهای آزمایشگاهی سطوح انتخابی بدین ترتیب برای پارامترهای فشار ۱۲۰۰، ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰kpa سرعت خطی روی سطح غشاء۱۰ m/s, 6,2 دما ۳۰, oC ۴۰ و ۵۰ غلظت نمک ۵، ۱۰ و ۱۵mg/lit انتخاب شده اند. نتایج حاصل با نتایج حاصل از یک مدل مناسب که
برای غشاهای حلزونی توسعه داده شده مقایسه گردیده است. انطباق خوبی میان نتایج حاصل از پیش بینی مدل و داده های تجریی مشاهده شده است.