سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود فریدونی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
غلامرضا خانلری – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

به منظور تحلیل پایداری شیروانی‌های یه سنگی روش‌های مختلفی وجود دارند که یکی از مهم‌ترین این روش‌ها، تحلیل پایداری به روش تعادل حدی می‌باشد . همچنین از مهم‌ترین طبقه‌بندی های توده سنگ به منظور بررسی پایداری شیروانی‌های یه سنگی پیشنهاد شده، طبقه‌بندی SMR می‌باشد که توسط رمان‌ا در سال ۱٬۹۸۵ ارائه شده است. در این پژوهش شیروانی‌های یه سری موجود در مسیر گنج نامه – شهرستانه با استفاده از تحلیل پایداری به روش تعادل حدی و طبقه بندی SMR بررسی شده و سپس مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از این روش‌ها صورت گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد که در این مسیر در شیروانی‌های این که در آن‌ها جهت‌یابی ناپیوسته کی‌ها طوری است که باعث ایجاد گسیختگی توده سنگ می‌شوند (نافی بستگی های مؤثر در گسیختگی) نتایج حاصل از دو روش مذکور با هم مطابقت دارند در صورتی که در شیروانی‌های که جهت‌یابی ناپیوسته کی‌ها طوری است که در وقوع گسیختگی شرکت ندارند (ناپیوسته گل‌های ما مؤثر در گسیختگی) نتایج با هم همخوانی ندارد که در این نوشتار دلیل این موضوع به تفسیر ارائه شده است.