سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شیوا – گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده:

تجزیه جزئی (Partial Analysis) تعداد ۲۳۳ نمونه رسوبات رودخانهبا استفاده از انحلال جزئی نمونه ها در اسید نیتریک ۵% توسط دستگاه آی.سی.پی (ICP-AES) برای ۱۲ عنصر؛ آلومینیوم؛ آهن؛ آلومینیوم؛ آهن؛ منگنز؛ کلسیم؛ منیزیم؛ آرسنیک؛ کادمیوم؛ کبالت؛ نیکل؛ نیکل؛ سرب؛ روی؛ و مس صورت گرفت. همچنین این نمونه ها توسط دستگاه XRF در معرض تجزیه کلی (Total Analysis) قرار گرفتند. مقایسه نقشه های توزیععناصر به دو روش فوق نشان داد که روش تجزیه جزئی با اسید نیتریک ۵% در رسوبات رودخانه ای مناطق شرق کشور برای عناصر سرب؛ روی و مس می تواند جایگین مناسبی بجای روش تجزیه کلی در اکتشافات ژئوشیمیایی باشد.