سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمت اله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
بهروز رفیعی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی
علی کدخدایی ایلخچی – دانشجوی دوره دکتری زمین شناسی نفت
محمد برگریزان – رئیس بخش زمین شناسی اکتشافی

چکیده:

تراوایی یکی ازمهمترین پارامترهای مخازن هیدروکربوری بوده که بیانگر چگونگی تولید یک مخزن اهمیت این تراوایی زمانی اشکار می شود که با استفاده از روشهای هیدروکربن دار است مختلف اطلاعات چاه پیمایی، اندازه گیری مغزه، روشهای هوش مصنوعی و غیره مورد محاسبه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه مقایسه تراوایی به دست آمده از ارزیابی اطلاعات چاه پیمایی و تکنیک الگوریتم های ژنتیک است.