سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج محمدپور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشکده علوم، دانشگاه ته
محمدرضا رضایی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
علی کدخدائی ایلخچی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشکده علوم، دانشگاه ته

چکیده:

تراوایی یکی از مهمترین پارامترهای مخزنی و بیانگر چگونگی تولید یک مخزن هیدروکربن دار است. اهمیت این فاکتور زمانی اشکار میشود که با استفاده از متدهای مختلف (ارزیابی اطلاعات چاه پیمائی، اندازه گیری مغزه، آزمایش چاه و اخیرا روش های هوش مصنوعی) مورد محاسبه قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه مقایسه تراوایی بدست آمده از ارزیابی اطلاعات چاه پیمایی و شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. نتیجه ای که حاصل شد نشان می دهد که روش شبکه های عصبی مصنوعی با دقت بیشتری نسبت به رش های تجربی قادر به محاسبه تراوایی می باشد.