سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی سرابچی – مربی آموزشی گروه خاکشناسی دانشگاه رنجان
محمدحسن صالحی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
محمدامیر دلاور – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

داده های حاصل از سنجنده های ماهواره ای را می توان هم بصورت رقومی و هم از طریق تفسیر چشمی تصاویر، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد در هر صورت، برای استفاده مطلوب از داده های چند طیفی، لازم است تا بهترین ترکیب باندی، که دارای بیشترین اطلاعات هستند، مشخص گردد . انتخاب بهترین ترکیب های باندی از طریق مشاهده چشمی تصاویر رنگی کاذب، کاری مشکل و وقت گیر استلذا، در این مطالعه تلاش شده است تا کارایی دو تکنیک شاخص بهینه مطلوبو تجزیه مولفه های اصلی ۲ برای انتخاب بهترین ترکیب باندی ماهواره لندست ۷- در مطالعات نقشه برداری خاک مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد