سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
حیدر اکبری – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
مجید پورعزت – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

روشهای گوناگونی برای طراحی و تحلیل شبکه های مبدلهای حرارتی با هدف گذاریهای گوناگون، و با الگوریتم های متفاوت ارائه شده است. روش پینچ و تحلیل نتایج آن، روشی کارآمد است. روش بلوک، یا معیار هدف مساحت، روش حداقل مساحت را معرفی می کند. دفعات تکرار محاسبات در روش بلوک، کمتر از روش پینچ است. اما تقریب به کار رفته در روش طراحی بلوک، موجب مزیت نسبی روش پینچ می گردد.
در مقاله حاضر ، روش بلوک و پینچ برای شبکه جریانهای واحد بوتن -۱ پتروشیمی تبریز بکار برده شده اند، نتایج، در شرایط خاص شبکه، مزیت و کارآئی روش پینچ را نمایان می سازد.