سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدالهی – کارشناس ارشد عمران آب – اداره کل حوادث و سوانح غیر مترقبه استانداری خو
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی – دانشگاه شهید چمران اهواز
هوشنگ حسونی زاده – استادیار گروه عمران آب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
شاپور رستمی – مدیر کل حوادث و سوانح غیرمترقبه استانداری خوزستان

چکیده:

در این مقاله در بازه ای بطو ل ۳۵ کیلومتر به مقایسه نتایج مدل HEC-RAS که از مزایای زیادی از قبیل قابلیت دسترسی رایگان و قابلیت اجرا در محیط ویندوز و همچنین سهولت مدلسازی برخوردار می باشد با مدل پیچیده و گران قیمت MIKE11 پرداخته شده است که درصورت ارائه نتایج قابل قبول از صرف وقـت و هزی نـه بـسیار جلوگیری شود . لذا پس از شبیه سازی و تحلیل مشاهده گردید پروفیل سطح آب در مدل hec-ras اندکی بالاتر از مدل mike11 می باشد ( درحالت ماندگار در محدوده معرفی شده اختلاف ۴ درصد مشاهده گردید ). در ادامه حساسیت های مدل HEC-RAS نسبت به ضریب زبری و ضریب تن گشدگی و ضریب بازشدگی و شیب انرژی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید بیشترین حساسیت در پروفیل سطح آب با تغییر ضریب زبری بوجـود می آید