سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید جواد هاشمی – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و ب
سیروس جوادپور – عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی مواد
علی مجردیان – دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت آبادان، کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و ب

چکیده:

هدف از بازرسی بر مبنای ریسک (RBI) اطمینان از وجود سطح اعتماد مورد نیاز در تجهیزات تحت فشار و خطوط لوله، و در نتیجه به حداکثر رساندن عمر عملیاتی آنها می باشد. در عین حال لازم است تا منابع مورد استفاده برای رسیدن به این سطح اعتماد نیز بهینه سازی شوند؛ مانند فاصله های زمانی و روش های استفاده شده برای بازرسی و تعمیر و غیره. همان گونه که در این مقاله توضیح داده خواهد شد، محاسبات زیادی برای رسیدن به این منظور مورد نیاز است و با توجه به گستردگی بعضی از تاسیسات صنعتی، مدیریت اطلاعات و داده های بازرسی این تجهیزات جهت اجرای RBI امری پیچیده می باشد. در نتیجه شرکت های نسبتا زیادی اقدام به تهیه بسته های نرم افزاری برای کمک در روند اجرای RBI و مدیریت داده های جمع آوری شده از بازرسی این تجهیزات کرده اند. این نرم افزارها از لحاظ پیچیدگی و نوع عملکرد با هم متفاوت اند، ولی عمدتا از روش ارزیابی نیمه کمی ریسک استفاده می کنند. در این مقاله به معرفی معروف ترین این نرم افزارها و اصول ارزیابی ریسک آنها پرداخته خواهد شد. همچنین توانایی های این نرم افزارها از جنبه های گوناگون نظیر روش ارزیابی ریسک، نوع تجهیزات تحت پوشش، نحوه ارائه گزارش ها، نحوه ورود اطلاعات به آنها، الزامات قانونی، جنبه های امنیتی و سطوح کاربری، هزینه آنها و موارد دیگر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت، تا کمکی برای روند رو به رشد تقاضا جهت اجرای RBI در واحدهای صنعتی و انتخاب نرم افزاری مناسب برای این منظور باشد.