سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد هوشمند زاده – کارشناس عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و عضو باشگاه پژوهشگران ج
محمد محمودیان شوشتری – استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فرسایش عامل تولید رسوب است رسوبات ازطریق جریان های سطحی وارد مخازن سدها شده و پس ازمدتی حجم مفید مخزن ازرسوبات انباشته شده سد کارایی خودرا ازدست داده و عمر مفید آن پایان می یابد برای بررسی حجم رسوبات وارد شده به مخازن سدها و با توجه به ماهیت پیچیده انتقال رسوب ،مدلهای رایانه ای متعددی ازجمله HEC-6 و GSTARS-3 ارائه شده اند . دراین مقاله کوشش می شود تا بهترین مدل ازمیان دو نرم افزار مزبور و هنچنین بهترین معادله انتقال رسوب برای محاسبه حجم رسوبات وارد شده به مخازن سدها انتخاب شود نتایج بیانگر برتری مدل GSTARS-3 وتابع انتقال رسوب یانگ ۱۹۹۶ به دلیل لحاظ نمودن بارشسته در محسبات دارد .