سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد موسوی خویی – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید علی عظیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب و شناسایی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آتنا میرهاشمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی
پیروز مرعشی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن و متالورژی

چکیده:

به طور کلی نفوذ از طریق مرزدانه ها سریعتر از شبکه کریستالی است بعلاوه با توجه به وجود چگالی بسیار مرزدانه ها در مواد نانو کریستال بخش اعظم نفوذ در این مواد از طریق مرزدانه ها صورت میگیرد.در هنگام تحقیقات علمی ما بر روی اثر ایجاد نانو کریستالها با تغییر شکل شدید سطحی برفرایند نیتراسیون مایع با میکروسکپ الکترونی روبشی پراش اشعه ایکس میکروسکپ نیروی اتمی _(AFM)و میکروسختی سنجی مشاهده شد که لایه ترکیبی ضخیمتر با سختی بالاتر نسبت به فولاد بدون لایه نانو کریستال بدست می آید.تفاوت در پدیده نفوذ مهمترین علت این اختلاف است که خود از گرادیان توزیع اندازه دانه(از سطح با اندازه دانه نانومتری تا درون ماده با اندازه دانه میکرومتری)و افزایش در چگالی حجمی مرزدانه ها و سایر عیوب در مواد نانو کریستال تا حدود چندین برابر مواد درشت دانه متداول افزایش میابد.در این مقاله به مروری مختصر بر مطالعات تجربی و تئوری نفوذ در مواد نانو کریستال خواهیم پرداخت واز آن برای توجیه نتایج حاصل ازاین تحقیق استفاده خواهیم کرد.