سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی یعقوب زاده –
غلامعباس بارانی –
ابوالفضل اکبرپور –

چکیده:

کسب اطلاعات درباره وضعیت پوشش گیاهی از قبیل میزان و پراکنش آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از داده های ماهواره ای، امکان مطالعه گسترده پوشش گیاهی را فراهم می سازد. به منظور کاهش اثر عوامل ناخواسته و افزایش اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی از شاخصهای گیاهی استفادهمی کنند. در واقع شاخصهای گیاهی برای متمایز ساختن پوشش گیاهی با پدیده های دیگر که توسط تک باندها ممکن نیست، بکار می رود. در این مطالعه هدف، مقایسهشاخصهای NDVI و VI در تهیه نقشه پوشش گیاهی حوضه آبریز منصور آباد در استان خراسان جنوبی با استفاده از تصاویر لندست و IRS است. طبقه بندی تصاویر در این تحقیق با روش نظارت شده و با الگوریتم حداکثر احتمال انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص NDVI نسبت به شاخص VI در هر دو نقشه پوشش تهیه شده، از صحت و ضریب کاپای بالاتری برخوردار است.