سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرزاد فریادی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی شکور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
سعید نگهبان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی
هدی کریمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زی

چکیده:

توسعه فیزیکی – کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که یکی از مهمترین این عوامل ، ویژگیهای محیط طبیعی ، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته می باشد. عواملی مانند ؛ ژئومورفولوژی ، اقلیم و منابع آب ، خاک و … در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را می توانند بر عهده داشته باشند.این مقاله سعی دارد که به شناسایی نقش و تاثیر عوامل محیط طبیعی بر روی توسعه فیزیکی – کالبدی شهرهای شیراز ، بندر عباس و یزد بپردازد ، که برای این کار از روشهای تحلیلی ، میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است و نتایج نشان می دهد که مهمترین عامل طبیعی تاثیر گذار بر توسعه فیزیکی – کالبدی شهر شیراز، ویژگیهای شکل زمین، ناهمواریها و به طور کلی ژئومورفولوژی، مهمترین عوامل طبیعی تاثیر گذار بر توسعه فیزیکی – کالبدی شهربندر عباس ، منابع آب و ژئومورفولوژی و در شهر یزد هر سه پارامتر در نظر گرفته شده در توسعه فیزیکی شهر تاثیر داشته اند