سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منوچهر سلیمانی – کارشناس ارشد مهندسی پرتو پزشکی ، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک گ
امیر موافقی – دانشجوی دکترای مهندسی پرتو پزشکی
سید علی میر عشقی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در روش تصویربرداری توموگرافی امپدانس الکتریکی نمونه های مختلفی برای اعمال جریان وجود دارد که این نمونه ها با هم از نظر مساله اندازه گیری و بازسازی تصویر تفاوتهایی دارند. در این مقاله ضمن بررسی پارامترهای مهم در بهبود عملکرد یک سیستم توموگرافی امپدانس الکتریکی دو روش اساس جمع آوری اطلاعات که بر اساس دو نمونه جریان متقابل و مجاور مطرح می شوند مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.