سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سجاد خیامی – بخش مهندسی شیمی،نفت وگاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
جمشید فتحی کلجاهی – بخش مهندسی شیمی،نفت وگاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – بخش مهندسی شیمی،نفت وگاز – دانشکده مهندسی – دانشگاه شیراز

چکیده:

در سالهای اخیر فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی در برجهای آکنده انجام می شود . برجهای پرشده نسبت به برجهای سینی دار دارای بازده بالاتری هستند . در برجهای پرشده بجای پرکنهای تصادفی می توان از سیستمی به نام آکنه های منظم استفاده کرد . آکنه های منظم انواع مختلف دارند، که در حالت کلی بصورت شبکه های پیوسته ای هستند که دارای منافذ مشخص و منظمی برای عبور گازو مایع می باشند . این ساختار منظم باعث می شود، سطح تماس خوبی بین گاز و مایع برقرار شودو انتقال آب از گاز به تریاتیلن گلیکول آسانتر صورت گیرد . چون مدل سازی هر دو نوع برجهای پرشده بر پایه میزان انتقال rate based می باشد می توان نتایج حاصل از شبیه سازی آنها را با هم مقایسه کرد . در این مطالعه ، درشرایط یکسان ( عملیاتی وطراحی ) مشخص شد که برجهای پر شده با آکنه های منظم نم زدایی بیشتریانجام می دهند و چون مشکلاتی مثل کانالیزه شدن و تجمع مایع و افت فشار در این نوع برجها وجود ندارد، استفاده از برجهای پرشده بصورت منظم بهترین راه برای نم زدایی از گاز طبیعی می باشد .