سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

انوش علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
سیداحمد علوی – دکتری زمین شناسی ساختمانی، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهی
مهندس محمد سراج – کارشناس ارشد تکتونیک-کارشناس ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

وجود شکستگی در میزان بهره دهی و مقدار قابل برداشت نهایی از مخازن نفتی بخصوص در سازند های کربناته نقش اساسی و مهمی را دارا می باشد. میدان نفتی آغاجاری یکی از میادین عظیم نفتی ایران است که در جنوب غرب ایران و در ۹۰ کیلومتری شهر اهواز واقع شده است. میدان نفتی آغاجاری دارای سه افق مخزنی مختلف است که به ترتیب از بالا و پایین شامل مخزن های آسماری، بنگستان و خامی می باشد. افق بنگستان بر اساس پارامترهای مخزنی و خصوصیات سنگ شناسی به ۷ زون مختلف بخش بندی شده است. در این پژوهش نقاط با حداکثر نرخ شکستگی با استفاده از دو روش دایره حاطی و RFF، در افق بنگستان تعیین و با نتایج این بررسی در افق آسماری مقایسه شده است. در روش دایره محاطی فرض بر این است که حداکثر نرخ شکستگی مربوط به نواحی با حداکثر خمش عرضیتاقدیس است که با استفاده از آن، برای افق بنگستان نقاط با حداکثر نرخ شکستگی و روند افزایشی آن مشخص شده است. در روش RFF، میزان فراوانی نسبی شکستگی برای هر ۷ زون بنگستان به صورت نقشه های هم RFF مشخص شده است. با توجه به نقشه های تهیه شده، بیشترین نرخ شکستگی مربوط به زون های ۱ تا ۵(زون های کم عمقتر) و در کمان خارجی خمش طولی بخش رکزی است و علت آن افزایش نیروهای کششی در بالای سطحی خنثی و کمان خارجی خمش طولی است. هر دو روش دایره محاطی و RFF، انحنای محور تاقدیس را در این ناحیه، عامل تعیین کننده ای در مکان یابی نقاط با حداکثر شکستگی معرفی می نماید.