سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عزت ا… اصغری زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهدی نصراللهی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران

چکیده:

تولید کنندگان برای پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت محصولات ناچار هستند، بهترین سازندگان قطعات و کالاهای نیمه ساخته را برای عقد قرارداد انتخاب نمایند . استفاده از روش های ارزیابی عملکرد به ویژه بکارگیری مدل های تعالی سازمانی برای تولید کنندگان خودرو به عنوان طلایه داران پیشرفت صنعتی کشور، جهت رتبه بندی سازندگان قطعات طرف قرارداد فوق العاده حائز اهمیت است . در این مطالعه جهت رتبه بندی سازندگان قطعات طرف قرارداد گروه صنعتی سایپا، از مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت استفاده نموده و با شیوه های متفاوت وزن دهی به شاخص های ۹ گانه این مدل و مقایسه آنها، مناسب ترین شرکت های قطعه ساز را جهت عقد قرارداد به سایپا معرفی می نماییم . به عنوان اولین گام در این پژوهش، معتبر ترین شرکت ها با اخذ نظرات کارشناسان کیفیت شرکت سازه گستر سایپا انتخاب شدند . در گام بعد ابتدا از امتیازات شاخص های مدل به عنوان وزن استاندارد شاخص ها استفاده شد؛ سپس شاخص های ۹ گانه با نظر سنجی پرسشنامه ای از ۳۱ مدیر ارشد شرکت های قطعه ساز، با روش آنتروپی شانون وزن داده شدند . در نهایت با توزیع پرسشنامه و اخذ داده های فازی مثلثی از ۲۸ کارشناس واحد تضمین کیفیت شرکت سایپا، شاخص های مذکور مجددا وزن دهی شده اند . در گام پایانی، تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه PROMETHEE II جهت رتبه بندی شرکت های طرف قرار داد گروه صنعتی سایپا با سه نوع وزن متفاوت بکار رفته است . با مقایسه رتبه های متفاوت سه روش مذکور و استفاده از روش ادغام، رتبه بندی نهایی به دست آمده است .