سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
محمدجعفر خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
متین طحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
اقلیت ها بخش کوچکی از بافت اجتماعی جوامع می باشند. در این میان اقلیت های دینی به عنوان یک گروه اجتماعی همواره مورد توجهاندیشمندان و پژوهشگران مختلف بوده است. با توجه به کنواسیون های حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر، اقلیت های دینی دارای یکسری ازحقوق، اختیارات وآزادی ها می باشند. با توجه به سوال برانگیزبودن مسئله حقوق اقلیت های دینی در ایران و عربستان سعودی نگارنده تلاشدارد تا با استفاده از روش های علمی به واکاوی وضعیت حقوقی و سیاسی اقلیت های دینی در دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته و ازچشم اندازی آن را مورد ارزیابی و مقایسه نسبی قرار دهد.