سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین بیگ اینالویی – دانشجو، کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
حسین رحامی – استادیار استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
بابک شکرالهی زاده – استادیار دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

با توجه به وقوع زلزله های تلخ اخیر، کسب تجارب و تحقیقات بعمل آمده بررسی همه جانبه ی نیاز به بهسازی لرزه ای سازه هایی که در آنها تمام ضوابط ویرایش دوم آیین نامه رعایت شده بود با توجه به تغییرات ویرایش سوم آیین نامه امری ضروری بود. براین اساس در این مقاله نتایج تحلیلی سازه های بتنی با سیستم قاب خمشی متوسط در تعداد طبقات ۴ ، ۸ و ۱۲ در قالب نمودارهای مقایسه ای لزوم بررسی شده و متناسب با نیاز سازه ها از مهاربندهای فلزی جهت بهسازی آنها استفاده شده است. نهایتاً مطابق دستورالعمل بهسازی لرزه ای با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی نتایجی چون پوش آور، ضریب رفتار در قالب نمودارهای مقایسه ارائه شده است.