سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما چلاوی – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی
محمدحسن مرادی –

چکیده:

در این مقاله، انواع تحلیلهای غیرخطی روی سیگنالهای تغییرات نرخ ضربان قلب افراد سالم و جند نوع بیماری قلبی اعمال و ۸ ویژگی غیرخطی از آنها استخراج شده است. این ویژگیها شامل تأخیرزمانی و کمترین بعدمحاطی برای بازسازی فضای فاز، مقیاسهای فرکتال، بعدهمبستگی، انحراف معیارها در نمودار پوانکاره می باشند. مقایسه نتایج بدست آمده برای افراد بیمار و سالم نه تنها ما را در فهم تغییرات دینامیک از حالت سالم به بیمار یاری می کند بلکه مقادیر Pvalue محاسبه شده نشان می دهد که این ویژگیها می توانند معیار خوبی برای تفکیک افراد بیمار از سالم باشند.