سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حنیف راست گفتار – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
محمود فتوحی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا آراستی – استاد یار دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تکنولوژی های تولید پراکندة برق نوعاً واحدهای کوچک تولید توان الکتریکی ( معمولاً زیر ۱۰۰ مگا وات ) قلمداد می شوند که بیشتر در مراکز مصرف برق قرار می گیرند ، چنانکه تولید و مصرف انرژی الکتریکی همزمان صورت می پذیرد . کاربرد این تکنولوژی ها در سال های اخیر گسترش چشمگیری یافته است و از جمله تکنولوژی های مهمِ تولید پراکنده می توان به : میکروتوربین و دیزلی اشاره نمود . هدف این تحقیق ، مقایسه و ارزیابی استراتژیک جذابیت دو تکنولوژیِ مذکور در ایران و با توجه به شرایط موجود در کشور جهت ارجحیت بندی وزن دار آنها نسبت به هم از دید קֶ معیارهای مختلف فنی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، تکنولوژیک و . . . ) ۲۷ زیر معیار ) بوده است . بدین منظور از فرآیند تصمیم گیری عقلایی جهت تصمیم گیری چندمعیاره در خصوص این
تکنولوژی ها استفاده شده است . در واقع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) ) AHP مبتنی بر تفکر فازی و با بهره گیری از نرم افزار Expert Choice ، پس از تعیین معیارها و شاخص های این ارزیابی ، به معیارها و زیرمعیارها با توجه به اهمیت آنها اوزانی اختصاص یافته و ارزشگذاری کمی صورت گرفته است ، سپس با تشکیل یک مدل تصمیم گیری و به کارگیری این مدل گزینه ها ) تکنولوژی ها ) نسبت به این معیارها سنجیده و با وزن های مشخص ارجحیت بندی شده و مورد مقایسه کمی قرار گرفته اند . چنین ارزیابی ای با دید استراتژیک در مدیریت این تکنولوژی ها و تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی هایتولید پراکنده جهت استفاده و به کارگیری مناسب آنها در کشور می تواند به کار آید