سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی بابامیر – دانشگاه کاشان _ گروه مهندسی کامپیوتر
جعفر حبیبی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

یکی از موارد جدی در آزمون نرمافزارهای بزرگ و پیچیده تخمین اطمینان آنها است . درجه اطمینان به یک سیستم نرمافزاری را میتوان برحسب رفتار یا حالاتی که خود یا مولفههایش بروز میدهند و یا برحسب چگالی شکست یا موفقیتی که مولفههایش دارند، تخمین زد . هنگامیکه معیارهای تخمین اطمینان نرمافزار در قالب مدلهای ریاضی شناخته شده بیان میشوند، برآورداطمینان مبنای استوار و محکمی را تشکیل میدهد . در این راستا زنجیرهای مارکف برای بیان حالات سیستم و فرآیند پواسن برای چگالی موفقیتها یا شکستهای مولفهها، ابزار مناسبی برای تعیین تخمین اطمینان نرمافزار هستند . در این نوشتار روشهایی که از این مدلهای ریاضی بهره میگیرند بیان، و ویژگیهای آنها نشان داده میشوند . سپس به کاوش رابطه بین این روشها و مقایسه تخمینهایی که بوسیله آنها زده میشوند پرداخته میشود .