سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید امیر هادی مینوفام – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
سید میثم علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
وحید مغیث – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
جواد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی

چکیده:

شبکه های موردی، مجموعه ای از گره های سیار هستند که آزادانه و پویا با هم ارتباط درونی دارند. در شبکه های موردی هر گره نقش مهمی در برقراری ارتباط میان مولفه های مختلف شبکه بر عهده دارد. پروتکل های مسیریابی مسئول انتخاب مسیر بین مبدا و مقصد به منظور انتقال بسته ها می باشند. پروتکل های مسیریابی برای سهولت ارتباط و تشخیص مسیر میان گره ها به کار می روند. این مسیرها باید طوری ساخته شوند که حداقل سربار و پهنای باند مصرفی را داشته باشند. در این مقاله به بررسی ویژگی ها و عملکردهای سه پروتکل WRP و DSRو LARمی پردازیم . سپس مشخصات اصلی این پروتکل ها را با هم مقایسه و ارزیابی می نماییم.