سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صمد ذاکری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد
محمدحسین شریعت – استاددانشگاه شیراز
مهین آریان فر – تکنیسین آزمایشگاه
مجتبی حامدیان – محقق ارشد فنی مجتمع پتروشیمی بندرامام

چکیده:

درتحقیق حاضر چهاربازدارنده رسوب پلیمری به نامهای تری پلیمر اکریلیک اسید/ اکریل امید/ آمینومتیل سولفونات ، مخلوطی از ترکیبات پلی اکریلات ها و کوپلیمرهای سولفونو کربوکسیلیک اسید مخلوطی از پلیمرهای پلی کربوکسیلات و پلیمر آلکیل اپوکسی کربوکسیلات به همراه بازدارنده های خوردگی از لحاظ جلویگری از تشکیل انواع رسوبات و خوردگی دریک پایلوت برج خنک کننده مورد ارزیابی قرارگرفت به منظور مقاطه جامع این پلیمرها شرایط آب گردشی یعنی سیکل غلظت دما و سرعت آب به صورت بحرانی در نظر گرفته شد نرخ رسوبگذاری و تاثیر سرعت آب گردشی روی آن با استفاده از لوله های مبدل حرارتی نصب شده بررسی شد همچنین با کوپن گذاری و با استفاده از کوریتر با روشهای مقاومت پلاریزاسیون خطی و نویز الکتروشیمیایی تاثیر رسوب روی سرعت خوردگی یکنواخت و حفره ای بررسی شد.