سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد جواد بنی عامریان – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حسین فرمان – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمد قنادی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

پودر اسپینل MgAl2O4 به روش سل- ژل در دو حلال آبی و اتانولی با افزودن کلرید منیزیم، کلرید آلومینیوم و اسید سیتریک سنتز شد. ژل های بدست آمده از دو محلول در سه دمای ۹۰۰ و ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شدند. الگوهای نمودارهای XRD نشان می دهند که اسپینل با حلال اتانول در دمای حدود ۹۰۰ درجه سانتیگراد تشکیل شده و اسپینل با حلال آبی در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد تشکیل می شود.