سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن یوسفی – گروه تحقیقات نانو تکنولوژی ، دانشکده علوم کاربردی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سید محمد طاهری – گروه تحقیقات نانو تکنولوژی ، دانشکده علوم کاربردی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
امید خانی – مرکز تحقیقات الکتروسرام ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، شاهین شهر ، اصفهان
علی اعظم خسروی – گروه۸ فیزیک دانشکده علوم ، دانشگاه شاهد تهران ،

چکیده:

با استفاده ازوش شیمیایی مرطوب تولید (فرمول درمتن اصلی )انجام گیرد دراین گزارش نانوساختارهای نیمرسانای CdS و ZnS آلاییده با آهن دردمای اتاق ودرابعاد ۱-۳ نانومتر تولید شده است ویژگی های منحصربه فرد نانوذرات آلاییده با فلزات واسطه به این دلیل است که یونهای ناخالصی برساختار الکترونی وویژگی های گذرا آنها تاثیر می گذارد همچنین اثرآلایش Fe درساختار این دو نیمرسانا بررسی شده که ساختار مکعبی درهر دوی آنها بعنوان فازغالب مشخص شد وبا افزایش درصد آلایش وکوچک شدن ذرات ونیزپهن شدن پیکهای XRD نسبت به هم درصد کمی ازفاز هگزاگونال درساختار کریستالی CdSوZnS ظاهر گردید .