سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن جمشیدی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، د
عباس اسدالهی طهرانی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه ص
هادی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ترب
امیر حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ترب

چکیده:

در کشور ایران معادن زغالسنگ فراوانی است که با توجه به نوع و شرایط کانسار اغلب به روش های سنتی زیرزمینی استخراج می شوند . با توجه روش استخراج، عدم استفاده از روش های مکانیزه برای استخراج زغال، وقوع حوادث امری اجتناب ناپذیر است و بروز این حوادث ممکن است باعث صدمات جبران ناپذیر اقتصادی و حتی انسانی شود . این امر لزوم بررسی حوادث در این معادن را ایجاب می کند . با توجه به این که هر حادثه دارای علت یا علل خاصی بوده و چگونگی وقوع حوادث بسیار متنوع می باشد، لذا نمی توان برای پیشگیری از کلیه حوادث، روش و دستورالعمل یکسانی را تهیه و ارائه کرد . این امر فقط در مواردی که تعدادی از حوادث دارای علت یا علل مشابه باشند امکان پذیر است . یکی از راه های جلوگیری از حوادث مشابه، تجزیه و تحلیل دقیق حوادثی می باشد که قبلاً به وقوع پیوسته است . در بررسی حوادث، هدف به دست آوردن موثرترین اطلاعات در مورد علت حادثه برای جلوگیری از بروز مجدد آن است .در این تحقیق در ابتدا آمار حوادث معدن زغالسنگ طزره درسال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ جمع آوری و سپس شاخص های ایمنی از جمله ضرایب تکرار حادثه، شدت حادثه و پارامترهایی نظیر نوع حادثه، عضو آسیب دیده و . . . مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگرفته و با ارائه نمودارهایی، علل وقوع حوادث مشخص شده است . با بررسی اطلاعات جمع آوری شده دیده می شود مهم ترین دلیل حادثه، برخورد با اجسام متحرک است که %۵۴ حوادث را به خود اختصاص داده و اعمال غیرایمن کارکنان سهم بالایی از علل بروز حوادث را داراست