سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر ستایش ولی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی،تهران
نادر احمدزاده بهروز – کارشناس ارشد راه و ترابری،تهران

چکیده:

بررسی و مقایسه تطبیقی آمارهای متفاوت تلفات تصادفات جاده ای اعلام شده توسط نیروی انتظامی و پزشکی قانونی که بعضًا چندین برابر با هم اختلاف دارند. باعث بروز نقصان در امر تصمیم گیری برای رسیدگی و یافتن راههای مقابله با رشد آن می گردد . دراین باره با مقایسه تطبیقی آمار تلفات جاده ای در دوره پنج سال ١٣٧٨ الی ١٣٨٢ که توسط دو مرجع فوق ارائه شده و بررسی راههای جمع آوری اطلا عات مربوط توسط دو سازمان گفته شده می تواند از جمله دلائل اختلاف فوق را در نحوه ثبت اطلاعات و جمع آوری و دسته بندی و چگونگی انتقال آنها دانست و با
پیشنهاد تکمیل فرم کام ١١٣ توسط ناجا و تهیه فرمی مشابه فرم فوق توسط پزشکی قانونی و تعامل بین آن دو و بوجود آوردن مرکزی جهت ثبت اطلاعات و اطلاع رسانی مشترک در رابطه با متوفیان و مجروحین آنها از صحنه تصادف تا یک ماه بعد از تصادف اقدام لازم برای یکسان سازی آمار انجام داد