سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود محمودی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محمد شیخ شاب بافقی – دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف ازاین پژوهش فراوری کربنات استرانسیم از کانه سلستین بعنوان مهمترین ترکیب غیرفلزی استرانسیم می باشدکه دیگر ترکیبات فلزی و غیرفلزی استرانسیم از آن تهیه می شود در پژوهش حاضر تولید کربنات استرانسیم از کانه استرانسیم تهیه شده از معدن کاظم آباد ورامین به دو روش لیچینگ مستقیم و فرایند احیایی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است عمده ترین پارامترهای مورد بررسی در روش لیچینگ مستقیم عبارتنداز دما و زمان لیچینگ نسبت مولی کربنات سدیم به سلستین و غلظت محلول کربنات سدیم تحت شرایط بهینه زمان لیچینگ ۱۲۰ دقیقه دمای لیچینگ ۹۰درجه نسبت مولی کربنات سدیم به سلستین ۱/۵ و غلظت محلول کربنات سدیم ۱۰۰g/l بالاترین راندمان لیچینگ بدست آمد. درروش احیا پارامترهای دما و زمان احیا اثر مقدار پودر ذغال و دانه بندی ذرات پودر ذغال مورد بررسی قرارگرفت