سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود محمودی – کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
محمد شیخ شاب بافقی – دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا ابوطالبی – دکتری، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این پژوهش فرآوری کربنات استرانسیم از کانه سلستین بعنوان مهمترین ترکیب غیر فلزی استرانسیم می باشد که دیگر ترکیبات فلزی و غیر فلزی استرانسیم از آن تهیه می شوند. در پژوهش حاضر تولید کربنات استرانسیم تهیه شده از معدن کاظم آباد ورامین به دو روش لیچینگ مستقیم و فرآیند احیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
عمده ترین پارامترهای مورد بررسی در روش لیچینگ مستقیم عبارتند از: دما و زمان لیچینگ، نسبت مولی کربنات سدیم به سلستین و غلظت محلول کربنات سدیم. تحت شرایط بهینه زمان لیچینگ ۱۲۰ دقیقه، دمای لیچینگ ۹۰ درجه سانتی گراد، نسبت مولی کربنات سدیم به سلستین ۱/۵ و غلظت محلول کربنات سدیم ۱۰۰g/l بالاترین راندمان لیچینگ بدست آمد.
در روش احیا پارامترهای دما و زمان احیا، اثر مقدار پودر زغال و دانه بندی ذرات پودر زغال مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه زمان احیاء ۶۰ دقیقه، دمای احیاء ۱۰۵۰ درجه سانتی گراد، و نسبت استوکیومتری پودر زغال به سلیستن ۱:۱ (۲۰/۷۲ درصد) بالاترین راندمان احیاء ۸۳/۵۹% بدست آمد.