سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داریوش طاهری – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی
محمدرضا خانی مهرابادی – کارشناسی زمین شناسی

چکیده:

رسوبات جوان سازند آغاجاری در بخش جنوب غرب ایران دارای بیرون زدگی گسترده ای می باشند به دلیل گستردگی سطحی زیاد بخش عمده ای از پروژه های مختلف عمرانی در این سازند واقع شده اند. بنابراین آشنایی با ویژگیهای چینه شناسی و پارامترهای ژئومکانیکی این سازند در بخشهای مختلف زون زاگرس می تواند علاوه بر تهیه یک بانک اطلاعاتی مفید برای این سازند در تهیهنقشه های زمین شناسی مهندسی مطالعات اولیه بسیاری از پروژه های مهندسی و غیره مفید واقع شود. دراین بررسی ضمن تفکیک این سازند در زون زاگرس به سه بخش شمال غربی، مرکزی و جنوب شرقی پارامترهای ژئومکانیکی آن ها براساس اطلاعات موجود از پروژه های اجرا شده و همچنین نمونه برداری از برخی مناطق این سازند و انجام آزمونهای آزمایشگاهی مکانیک سنگ مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.