سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید مدارای مشهود – دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

پتانسیل آللوپاتیک ٧ رقم برنج در یک آزمایش فا کتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ١٣٨٤ در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به اجرا گذاشته شد . عامل اول شامل ارقام برنج و فاکتور دوم شامل کشت خالص ارقام برنج و کشت مخلوط هر رقم برنج با سوروف بود . به علاوه، کرتهایی بعنوان شاهد سوروف در نظر گرفته شد که در آن فقط علف هرز سوروف کشت گردید . سرعت رشد و شاخص سطح برگ علف هرز سوروف در فواصل هفت ههای دوم،چهارم، ششم و هشتم پس از نشاء برنج در کرتهای مخلوط و شاهد اندازه گیری شد . همچنین در فواصل هفت ههای سوم، ششم و نهم پس از نشاکاری تعداد و انواع علف های هرز در واحد سطح در کرتها شمارش شدند. نتایج آزمایش نشان داد که رقم دلار با شاخص سطح برگ، سرعت رشد و تعداد علف ها ی هرز کمتر و همچنین کاهش کمتر عملکرد در شرایط یکسان در مقایسه کشت مخلوط نسبت ب ه کشتخالص، دارای پتانسیل آللوپاتیک بالاتری نسبت به سایر ارقام می باشد.