سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز بهروزی راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز ، واحد علوم و تحقیقات
ابراهیم رجب زاده قطرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
یلدا منتصر – دانشجوی کارشناسی ارشد زیستگاه ها و تنوع زیستی ، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

این تحقیق از دی ماه ۱۳۸۶ تا آخر اسفند ۱۳۸۶ به منظور شناسایی و شمارش پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب مصنوع ی خرمشهر و مقایسه آن با پرندگان زمستان گذران تالاب شادگان انجام شد. طی این تحقیق حدود ۳۰ گونه پرنده آبزی در تالاب مصنوعی خرمشهر شناسایی و مورد شمارش قرار گرفتند و سپس آمار سرشماری نیمه زمستانی پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب مصنوعی خرمشهر با تالاب طبیعی شادگان طی سال های ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ مقایسه شد . – طبق نتایج بدست آمده از مقایسه سرشماری پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب مصنوعی خرمشهر از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ شاهد بیشترین تعداد گونه و غنای گونه ای در سال ۱۳۸۶ در تالاب مصنوعی خرمشهر می باشیم و شاهد کاهش چش م گی ر تعداد گونه های پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب شادگان در سال ۱۳۸۶ نسبت به سال ۱۳۸۵ می باشیم