سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران
نویده مهدوی – کارشناس ارشد زلزله، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تحلیل پوش آور روش پایه در محاسبه منحنی ظرفیت سازه بوده و اساس روش طراحی بر مبنای عملکرد می باشد. بنابراین هرچه این تحلیل به واقعیت نزدیکتر باشد طراحی عملکردی دقیقتر خواهد بود. در این مقاله دقت انواع روشهای تحلیل پوش اور برای ارزیابی پاسخ لرزه ای مورد مطالعه قرار می گرفته، همچنین روشهای جدید تحلیل پوش آور معرفی و بررسی می شوند. رویه ای که برای تخمین عملکرد روشهای پوش آور پیشنهاد شده ، بر اساس اختلاف بین پاسخهای تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی و پوش آور می باشد.