سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا صدیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس
محمدحسن مرادی – دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحیدرضا نفیسی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تعیین دقیق ارتباط بین کیفیت و کمیت نمونه منی و قدرت باروری در مردان بسیار اهمیت داشته و این کار خصوصا برای تعیین نوع درمان و پیش بینی نتیجه لقاح ضروری است هدف ازاین مقالهشناسایی اسپرمها در تصاویر میکروسکوپی از طریق به کار بردن تکنیکهای پردازش تصویر می باشد دراین مقاله ابتدا یک الگوریتم فیلتر کردن سریع به منظور اجرای همزمان حذف نویز و بهبود و ارتقا لبه ها مورد استفاده قرارگرفته و آنگاه قابلیت روشهای متعدد تقطیع وناحیه بندی تصویر ارزیابی و مقایسه می شوند درنهایت نیز اسپرمها براساس مشخصات ساختاری از بقیه اجزای تصویر شناسایی می گردند.