سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود شهربانو نژاد – مرکز تحقیاقت کشاورزی صفی آباد دزفول
ابوالقاسم خدابنده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در ناحیه شمالی خوزستان جهت کاشت کنجد از روش های دست پاشی بهره گرفته می شود در این روش بدلیل قرار گرفتن بذر در عمق های نامناسب تلفات و مصرف بذر زیادی می باشد ضمنا امکان عملیات مکانیزه داشت با این روش میسر نمی باشد.