سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: سمینار ملی بررسی سیاستها و روشهای بهره وری بهینه از اراضی

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا صادقی – کارشناس دفتر بررسی و تحقیق

چکیده:

کمبود یا فقدان آمار در بسیاری از موارد در برنامه یزیهای دقیق مملکتی اختلال زیادی بوجود می آورد که با مختل شدن آن، امور توسعه در بخشهای مختلف به خصوص کشاورزی و صنعت را به شدت با رکود و سستی مواجه کرده است که عدم توجه به این مسائل خود مشکلات پیچیده و بدی را بوجود خواهد آورد که در آن صورت جبران این تقیصه ها علاوه بر اتلاف وقت زیاد به صرفهزینه های گزاف، نیازمند است از آنجایی که اندازه گیریهای دقیق بسیاری از پارامترها به زمان زیاد توام با سرمایه گذاری کافی نیاز دارد و اتلاف هر لحظه، ضرر و زیان را دوچندان می کند لذا حتی الامکان بایستی از شیوه های تجربی به کار گرفته شده در سایر نقاط بهره جسته و پس از مقایسه آن با روشهای معتبر موجود و برداشتهای عینی، در صورت لزوم روابط خاصی را حاکم نموده و جز روشهای مناسب برای آن منطقه معرفینماییم.
برای دستیابی به هدف فوق زیر حوزه آبخیز اوزن دره از حوزه رودخانه قزل اوزن مورد بررسی و مطالعه صحرایی قرار گرفت و چندین شیوه برآورد فرسایش و رسوب از قبیل روابط تجربی : داگلاس (DOUGLAS- 1969) ، فورنیه (FOURNIER – ۱۹۶۰) ، کرک بای (۱۹۴۸)، مدل (۱۹۴۸) E.P.M روش (۱۹۶۸) P.S.I.A.C تستگردیده و نتایج زیر که از ترکیب مطالعات و بازدیدهای صحرایی از منطقه وو انجام محاسبات لازم منتج شده حاصل گردیدهاست. در اینجا پس از تشریح وضعیت کلی منطقه مورد مطالعه نحوه کار و نتایج بدست آمده در هر روش بطور جداگانه توضیح و نتیجه گیریهای لازم بیان خواهد شد.