سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسر طهماسبی بیرگانی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جن

چکیده:

یکی از مهمترین دلایل تخریب پلها به خصوص درمواع سیلابی، آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد. لذا تعیین عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل نقش بسیار مهمی در طراحی پلها در مقابل این پدیده مخرب ایفا می کند. برای تخمین مقدار دقیق عمق آبشستگی، باید از معادلاتی که خطای کمتری دارند استفاده شود. در ای مقاله ، با استفاده از روش آنالیز ابعادی، داده های صحرایی و تحلیل آماری به کمک نرم افزار آماری SPSS، رابطه جدیدی جهت تخمین عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه های پلارائه شده است. مقایسه نتایج این رابطه با نتایج سه بعدی رابطه رایج در تخمین عمق آبشستگی (روابط جانسون، جونز و چینی اصلاح شده) و داده های صحرایی نشان می دهد که برآورد عمق آبشستگی اطراف پایه های پل با رابطه جدید و رابطه چینی اصلاح شده رضایتبخش است.