سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهریار صبح زاهدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
علی اکبر نوروزی –
علی اکبر ابکار –
مسعود علی دوست –

چکیده:

کاربری اراضی یکی از پارامترهایی است که در بررسی آمایش یک منطقه نقش اساسی دارد. آگاهی وداشتن اطلاعات کمی و کیفی دقیق از منابع زمینی و پوشش گیاهی, بررسی تغییرات آنها در دوره های زمانی نه چندان طولانی از ابزار اصلی مدیریت و برنامه ریزی در عرصه های طبیعی می باشد. داده های ماهواره ای با ویژگی ها و قابلیت های خاص خود نظیر تصویر برداری مکرر در زمانهای متفاوت و طیف های مختلف, سهل الوصول بودن, پوشش وسیع زمینی آنها و همچنین افزایش روز افزون توان تفکیک و تشخیص پدیده ها بر روی تصاویر چه از لحاظ اندازه و چه بلحاظ طیفی, می تواند کمک شایانی در جمع آوری اطلاعات به هنگام از کاربری اراضی نماید. از آنجائی که داشتن اطلاعات دقیق حائز اهمیت و انجام این امر در سطح وسیع از طریق روشهای سنتی مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است, چه بسا در فاصله زمان تهیه عکس ها و انتشار نقشه, سطح کاربری ها مجدداً دچار تغییراتی شده و ضرورت بررسی دوباره آن, استفاده از داده های ماهواره ای را ایجاب می کند. لذا در این تحقیق سعی می شود تا قابلیت تصاویر ماهواره ای چند طیفی درجهت تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه بررسی و مناسبترین روش طبقه بندی و تهیه نقشه کاربری که از دقت بالایی برخوردار می باشد برای منطقه معرفی شود. در این تحقیق روشهای مختلف تهیه نقشه کاربری اراضی برای منطقه گیلان با استفاده از نرم افزارهای Ilwis و Enviو تصاویر ماهواره ای ETM سال ۲۰۰۲ موردارزیابی قرارگرفت.