سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزتی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی ومهندسی – بخش برق

چکیده:

امروزه مساله کیفیت توان و کاهش اعوجاج شکل موج های ولتاژ و جریان در شبکه قدرت به یکی از مسائل بسیار مهم و با اهمیت تبدیل شده است. یکی از راه حلهای موجود برای کاهش هارمونیک استفاده از فیلترهای اکتیو قدرت موازی می باشد. در اینمقاله با ارائه چهار روش کنترل برای فیلترهای اکتیو موازی و مقایسه این روش ها بهترین روش برای استخراج هارمونیک هاو کاهش موثر اعوجاج هارمونیکی در سیستم های قدرت و شبکه های توزیع معرفی گردیده است.