سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا شعبان – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
بهرام علیزاده – دکتری نفت
محمدحسین حیدری فرد – کارشناس ارشد اداره زمین شناسی

چکیده:

برای اولین بار در ایران دو مخزن با افقهای متفاوت در دو میدان نفتی با یکدیگر مورد مقایسه قرار داده شدند. دراین مطالعه خواص ژئوشیمیایی نفتهای مخزن آسماری میدان هفتکل و مخزن بنگستان میدان نفت سفید مورد بررسی قرار گرفته است. دیاگرام مثلثی تغییرات مقادیر استرانهای C27,C28,C29 تغییرات نسبت استران به هوپان در برابر نسبت استرانهای C27/C29 نمودار تغییرات مقادیر نسبت تریانهای سه حلقه ای C22/C21 و دیگر پارامترهای ژئوشیمیایی این نفتها همگی نشان میدهند که نفت دو میدان از سنگ منشائی کربناته – شیلی مشتق شده است. ولی به نظر می رسد که تاثیر سنگ منشاء کرنباته در تشکیل این نفتها بیشتر بوده است.