سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمد تقی صمدی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
علیرضا رحمانی – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت همدان
علی الله رسانی – کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

انواع گوناگونی از جمله آفت کش های ارگانوکلره، ارگانوفسفره و کاربامات ها و پیریتوئیدها جهت مبارزه با آفات گیاهی در کشور مورد استفاده قرار می گیرند.آفت کشها در میان مواد آلاینده مقاوم در برابر تجزیه جزء ترکیبات موجود در پساب ناشی از صنایع تولید کننده آفت کشها و زهکش فعالیت های کشاورزی محسوب می گردد.منابع آب می تواند از راههای مختلف به این سموم آلوده شود.ورود این مواد آلاینده به منابع تامین آب شرب می تواند اثرات سوئی بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد که میزان بروز اثرات سوء آنها بستگی به نوع ماده شیمیایی، مدت زمان استفاده،زمان در معرض، غلظت سم ورودی ومیزان سمیت سم مورد دارد.عوارض سوء کوتاه مدت آن مانند حالت تهوع،سردرد، مشکلات چشمی و پوستی و از عوارض دراز مدت آن می توان به افزایش احتمال بروز مشکلات تنفسی، اختلالات حافظه،افسردگی، سرطان و عقیمی اشاره نمود.برای حذف آفت کشها از منابع آب روشهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در سالهای اخیر استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته جهت حذف سموم استفاده فراوانی پیدا کرده است.بنابراین در این تحقیق با استفاده از کاربرد توام UV/O3 حذف سموم ارگانوفسفره (دیازینون و کلرپیریفوس) و سم کارباماته (کارباریل) مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر متغیر های pH ، غلظت ورودی سم و زمان تماس نیز بر کلرائی حذف در پایلوت مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شده است که با افزایش pH ، کاهش غلظت ورودی سم و افزایش زمان تماس راندمان حذف این سموم افزایش یافته است. همچنین روش اکسیداسیون پیشرفته با کاربرد توام UV/O3 کارائی بالائی جهت حذف هر دو گروه سموم ارگانوفسفره هالو ژنه(کلرپیریفوس) و غیر هالوژنه(دیازینون) وسم کارباماته(کارباریل) را به میزان بسیار بالایی داراست.