سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا غلامی – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
سیمین ناصری – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
محمدرضا علیزاده فرد – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت
علیرضا مصداقی نیا – دانشگاه علوم پزشکی ایران- دانشکده بهداشت

چکیده:

در این پژوهش، چگونگی حذف مواد رنگزا در پساب احصل از فرآیندهای نساجی به دو روش صافیهای غشایی و تجزیه پذیری زیستی مورد آزمایش قرار گرفته است: ایت تحقیق در سه مرحله انجام شده است: ۱- مطالعه انواع مختلف رنگهای مورد استفاده در صنایع نساجی برای تعیین انواع رنگهایی که مصرف بیشتری در این صنایع دارند. که چهار ماده رنگزای اسیدی، بازیک، راکتیو و دیسپرس انتخاب گردید. ۲- تعیین قابلیت تجزیه پذیری رنگها به روش زاهن والینز (ایزو ۹۸۸۸) برای انجام آزمایش ۴ راکتور که هر کدام حاوی نوعی از رنگها، مواد مغذی برای میکروب و میکروب تلقیحی بودند، ساخته شد. علاوه بر آن دو راکتور دیگر نیز طراحی گردید، راکتور اول یا راکتور شاهد (حاوی تنها مواد غذایی و میکروب) و راکتور رفرانس (حاوی اتیلن گلیکول، میکروب تلقیحی و مواد مغذی) هوادهی حدود ۲۰ روز ادامه یافت و در طی آن میزان COD و درصد عبور نور در نمونه های برداشتی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که درصد حذف COD و مواد رنگزا برای رنگهای اسیدی، بازیک، راکتیو و دیسپرس بترتیب برابر بود با : (۵۷%، ۶۱%)، (۷۶%، ۷۳%)، (۲۵%، ۱۴%) و (۳۲%، ۸%)، همچنین مقدار واحد ADMI در ورودی و پساب فاضلاب بترتیب برای رنگهای اسیدی، بازیک، راکتیو و دیسپرس برابر بود با : (۴۰۶۳، ۱۷۶۳)، (۲۷۱، ۱۱۱)، (۲۳۵۹، ۳۲۱۱) و (۲۰۷/۵، ۹۶۶). ۳- در این مرحله سه نوع غشاء برای تعیین کارایی حذف رنگ از پساب صنایع نساجی به این ترتیب انتخاب گردید: غشاء نانوفیلتر (NF) با MWCO(2) 300 دالتون، از جنس پلی آمید (PPT) غشاء نانوفیلتر ۶۰۰ دالتون از جنس استات سلولز بلند (PWB) و غشاء اسمز معکوس (RO)، ۵۰ دالتون از جنس پلی امیید. شرایط عملیاتی عبارت بودند از : دمای ۳۵-۳۰ درجه سانتیگراد، فشار ۴ بار برای نانوفیلترها و ۷٫۵ بار برای RO، میزان جریان عبوری ۱۰ لیتر در دقیقه و غلظت ماده رنگزای ۰/۰۱%. نتایج آزمایش نشان داد که درصد حذف COD و رنگ برای غشاء نانوفیلتر ۳۰۰ دالتون و ۴ نمونه رنگ اسیدی، بازیک، راکتیو و دیسپرس برابر بود با : (۶%، ۵۵%)، (۴۴%، ۷۰%)، (۳۳%، ۳۶%) و (۷۱%، ۹۷%)، به همین ترتیب نتایج بدست آمده برای نانوفیلتر ۶۰۰ دالتون عبارت بودند از : (۷%، ۵۴%)، (۶۴%، ۷۶%)، ۳۳%، ۲۹%) و (۵۹%، ۹۸%) و برای RO (95%، ۹۹%)، (۹۶%، ۹۸%)، (۴۵%، ۹۹/۶%). رنگ دیسپرس بدلیل راندمان بالای حذف آن در NF، از RO عبور داده نشد. همچنین مقادیر ADMI برای ورودی و خروجی از NF 300 دالتون برابر بود با (۲۷۰۹، ۲۶۹۵)، (۳۲۱۷، ۱۲۷۵)، (۱۲۵۱، ۱۲۲۰) و (۳۶۵۱، ۲۷۱) به ترتیب برای مواد رنگزای اسیدی، بازیک ، راکتیو و دیسپرس، و (۴۶۵۷، ۱۹۹۱)، (۳۲۱۷، ۱۲۵۸)، (۱۶۲۵، ۵۰۲) و (۳۶۵۱، ۱۵۲) برای نانو فیلتر ۶۰۰ دالتون، و (۲۶۳۱، ۷۹)، (۱۷۶۵، ۶۸)، (۱۶۲۵، ۱۰۳) برای اسمز معکوس.