سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدجعفر سجادی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد ماکویی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا حاجی آخوندی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق به بررسی وضعیت کارآیی نسبی شرکت های مهم دولتی در صنعت فولاد کشور پرداخته شده است . با اسـتفاده از اطلاعات مربوط به ترازنامه، سود و زیان و بهای تمام شده محصولات ، در کنار اطلاعات مدیریتی دیگـر ، میـزان کـارآیی نـسبی واحدهای فولاد کشور را با استفاده از متدولوژی تحلیل پوششی داده ها مورد مقایسه نسبی قرار داده و بر اسـاس نتـایج بدسـت
آمده ، واحدهای کارا از واحدهای ناکارا تفکیک شده، راه کارهای مناسب جهت ارتقای کارآیی ارائه می گردند .