سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان انوشا – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، ،مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
محمدتقی صمدی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دا
محمدرضا سمرقندی – استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشک
سیدنظام الدین حسینی – استادیاردانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد،واحد همدان

چکیده:

در این تحقیق ، کارایی حذف رنگهای اسیدی Acid Black 10B و Acid Cyanine 5R که جزء پرمصرف ترین رنگهای مورد استفاده در صنایع نساجی ایران می باشد ،با کاربرد روشهای اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی و TiO2/UV مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیق در دو مرحله انجام شد :در مرحله اول کارایی حذف رنگ بوسیله اکسیداسیون بوسیله TiO2/UV مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیر عوامل مؤثر در این فرایند مانند pH، غلظت ورودی رنگ، غلظت Tio2 و مدت زمان تابش اشعه ماوراء بنفش نیز مطالعه گردیده است . نتایج حاصل از این مرحله مشخص ساخت که بیشترین کارایی حذف در شرایط بهینه برای رنگهای Acid Black Acid Cyanine 5Rو ۱۰B به ترتیب ۸۸/۶% و ۸۶/۲% بدست آمده و شرایط بهینه بهره برداری از سیستم مذکور برای دو رنگ مورد مطالعه ، زمان ماند ۶۰ دقیقه ، غلظت اولیه رنگ ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر ، pH=3 ، غلظت دی اکسید تیتانیوم ۰/۴ گرم بر لیترحاصل گردیده است . در مرحله دوم کارایی حذف رنگ بوسیله روش اکسیداسیون پیشرفته ازن زنی مورد مطالعه قرار گرفت طبق نتایج بدست آمده، درصد حذف رنگ Acid Black95/310B درصد و درصد حذف رنگ ۹۵/۴۷% Acid Cyanine 5R گزارش گردیدو شرایط بهینه در این روش زمان تماس ۶۰ دقیقه ، غلظت اولیه رنگ ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر و pH =12 بدست آمد. همانطور که ملاحظه می شود به لحاظ کارایی نسبتأ بالای بدست آمده (۸۸/۶% و ۸۶/۲% و ۹۵/۳% و ۹۵/۴۷% ) با استفاده از روشهای اکسیداسیون پیشرفته TiO2/UV و ازن زنی در تصفیه فاضلابهای صنایع نساجی و سایر صنایعی که به نحوی دارای رنگهای مذکور در فاضلاب خروجی می باشند،توصیه می گردد.