سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید عطری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانش
امیرحسین امیدوارنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانش
سیدکمال الدین ستاره دان – استادیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

رابط مغز- کامپیوتر تکنولوژی جدیدی است که با ترجمه سیگنالهای مغزی به یک سری فرامین مشخص، می تواند جایگزین ابزارهای معمول ارتباط انسان با کامپیوتر شود. بدین منظور باید سیگنالهای مغزی مربوط به فعالیتهای مختلف بدنی یا ذهنی را از یکدیگر تفکیک نمود. برای رسیدن به این هدف ویژگیهای مختلفی از سیگنالهای EEG و همچنین طبقه بندی کننده های متعددی بکار رفته اند. بزرگترین مشکل برای تفکیک سیگنالهای EEG از یکدیگر وجود نویز زیاد و آرتیفکت است. در این مقاله روشی مبتنی بر مدل پارامتری با استفاده از ساختارهای Box-Jenkins جهت کاهش میزان نویز و آرتیفکت در کانالهای مورد نظر با کمک سیگنال کانالهای دیگر ارائه گردیده که توانسته است دقت طبقه بندی را تا بیش از ۱۵% افزایش دهد.