سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مقداد پیرصاحب – عضو مرکز حقیقات سلامت و استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کر
مصطفی عرب ورامین – کارشناس عمران – آب و فاضلاب

چکیده:

تصفیه خانه های آب متعددی به روش پولساتور و اکسیلاتوردر کشور ساخته شده که در حال راهبری می باشند . با توجه به برنامه های وزارت نیرو در طراحی و اجرای سیستم های تصفیه آب، ضرورت مقایسه سیستم های موجود و انتخاب مناسب ترین سیستم تصفیه با توجه به کیفیت آب خام وجود دارد. روش تحقیق : در این پژوهش به منظور تعیین کارایی سیستم های زلال ساز اکسیلاتور تصفیه خانه میزان ، SI ، آهن ، قلیائیت ،pH جلالیه و پولساتور تصفیه خانه شماره ۳ تهرانپارس تهران ، پارامترهای مواد شیمیایی مصرفی و به طور ویژه کدورت که مهمترین عامل برای شناسایی میزان کارایی سیستم های زلال ساز می باشد را در ۲۷۰ نمونه آب که در مدت ۹ ماه از فروردین ماه ۱۳۸۷ تا اسفندماه ۱۳۸۷ از محل آب خام، آب خروجی از واحد زلال ساز و همچنین آب صاف شده برداشت شده بود ،مورد سنجش قرار گرفت. نتایج : نتایج به دست آمده بیانگر راندمان بالای پولساتور در حذف کدورت در حدود ۷۵ % نسبت به اکسیلاتور با راندمان ۴۵ %، میزان پایین کوآگولانت مصرفی در پولساتور (حدوداً ۱/۴تا ۱/۵ اکسیلاتور ) و در نهایت کیفیت مطلوب آب خروجی از پولساتور می باشد. بحث و نتیجه گیری : با توجه بهیافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری نمود که طراحی واستفاده از سیستم های تصفیه اکسیلاتور در تصفیه خانه های آب نه تنها کیفیت مطلوبی برای آ ب آشامیدنی به دنبال نخواهد داشت بلکه باعث بالا رفتن هزینه های مواد شیمیایی مصرفی می گردد.